План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Педагогічною радою Семенівського НВК №2 (протокол від 29.08.2019 за № 1)

ПЛАН
заходiв на запобігання та протидiю булінгу
2019/2020 навчальний рік

№ п/п Назва заходу Цільова аудиторія Термін виконання Відповідальний
Інформаційно-профілактичні заходи
1 Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції Батьки здобувачів освіти Вересень Директор

Шудря Л.М.

2 Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » Методична кухня класних керівників Жовтень Заступник директора з ВР

Вольська Л.В.

3 Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» Педагогіч-

ний колектив

Жовтень Заступник директора з ВР

Вольська Л.В.

4 Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» 1 – 11 Упродовж року Практичний психолог  

Третяк Є.І.

5 Контроль стану попередження випадків  булінгу Нарада при директорі Квітень Директор

Шудря Л.М.

6 Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу» Педагогічний колектив Березень Практичний психолог  

Третяк Є.І.

7 Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню Педагогічний колектив Упродовж року Заступник директора з ВР

Вольська Л.В.

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
1 Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків 1-4 Упродовж року Класні керівники
2 Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять 1-11 Упродовж року Класні керівники  
3 Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості 5 – 11 Упродовж року Учителі  інформатики

 

4 Засідання дискусійного клубу старшокласників «Як довіряти й бути вдячним» 9-11 Січень Педагог-організатор

Куценко В.Л.

5 Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії 1-11 Упродовж року Класоводи, учителі літератури, історії
6 Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу» 1-11 10-14 грудня Класні керівники, учителі правознавства, практичний психолог школи
7 Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ» 1-11 17-21 грудня Класні керівники, учителі-предметники
Психологічний супровід
Діагностичний етап
1 –      Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

–    діагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

–     дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

Усі категорії учасників освітнього процесу  

Упродовж року

 

 

 

 

 

(За потребою)

 

Класні керівники,

соціальний педагог

Кравченко Н.О.

2 Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах   Вересень Практичний психолог  

Третяк Є.І.

3 Діагностика стану психологічного клімату класу 1-11 Упродовж року Практичний психолог  

Третяк Є.І.

4 Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час 1-11 Упродовж року Практичний психолог  

Третяк Є.І.

5 Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу 1-11 Упродовж року Практичний психолог  

Третяк Є.І.

6 Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу 1-11 Упродовж року Практичний психолог  

Третяк Є.І.

Робота з батьками
1 Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» 1-11 Упродовж року Класні керівники  
2 Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини 1-11 Упродовж року Практичний психолог  

Третяк Є.І.

3 Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті» За запитом Січень – Лютий Практичний психолог  

Третяк Є.І.

4 Інформаційна робота через інтернет-сторінки   Упродовж року Заступник директора з ВР

Вольська Л.В.